Foresight w Polsce stosowany jest głównie w odniesieniu do gospodarki, konkretnych jej gałęzi. Foresight miejski wciąż u nas raczkuje. W przeciwieństwie do świata. Sporo wielkich, ale również i mniejszych miast zdecydowało się już nakreślić możliwe scenariusze własnej przyszłości. Potrzebna jest do tego otwartość władz. Efekt foresightu nie zawsze bowiem będzie zbieżny z ich planami i wizjami. Trzeba mieść bowiem świadomość, że celem foresightu są działania, które mają skutkować odkrywaniem nowych idei, kwestionowaniem obecnych założeń dotyczących przyszłości, a także odkrywaniem zależności pomiędzy przyszłymi trendami i czynnikami, które na nie wpływają.

Niezwykle rozwinięte jest to narzędzie w Wielkiej Brytanii. Tam foresight miejski znalazł sobie miejsce w agencjach rządowych. W Polsce bazować możemy jak na razie na doświadczeniach Konina, Wrocławia (choć był to foresight częściowy) i Lublina. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który jest efektem działań zrealizowanych przez tamtejsze władze. Lektura tego dokumentu pozwoli zrozumieć dokładniej czym jest foresight miejski, dlaczego warto się na niego zdecydować i przede wszystkim jak to wszystko wygląda w praktyce.

Dowiedz się więcej o działaniach Lublina – LUBLIN 2050