W największym skrócie – to tworzenie przez ekspertów możliwych scenariuszy rozwoju miasta. Najbardziej przypomina to raport Klubu Rzymskiego „Granice Wzrostu”, z tym że ten dotyczył całej cywilizacji… Foresight nie jest procesem przewidywania (forecast). Nie próbuje odpowiedzieć na pytanie „co będzie?” Ale: „co by było, gdyby?”. Dlatego powstaje kilka wariantów scenariusza. Scenariusze foresightowe są materialem eksperckim służącym jako modele przy planowaniu strategii i długofalowych działań, a nie zbiorem rekomendacji.

Jak to się robi?

Podstawą, co podkreśla każde opracowanie, jest stały i kompetentny zespół ekspertów. Foresight to działanie eksperckie, nie wynik konsultacji społecznych.

Foresight wymaga też określenia pól badawczych, czyli odpowiedzi na pytanie – czego ma dotyczyć? Miasto – to zbyt ogólne stwierdzenie. Foresight tworzy scenariusze rozwoju, bada więc procesy dynamiczne, np. demografię miasta, kształtowanie jego wizerunku itp. te pola badawcze, które podlegają analizie, muszą być tym, co złoży się na scenariusze rozwoju miasta. Czyli – pola badawcze obejmują to, co kształtuje rozwój miasta.

Tu dowiesz się jak wygląda foresight w Polsce: http://www.foresight.pl/